Maria Bednarska, z domu Rek, urodziła się w 1952 roku we wsi Jabłonna w województwie Mazowieckim. Studia ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku fizyka. W 1974 roku rozpoczęła pracę jako nauczyciel matematyki, fizyki i chemii w obecnej szkole nr 19 w Radomiu, a następnie w PSP nr 2. Od 2005 roku jest na emeryturze. Okres pandemii zmobilizował ją do pisania wierszy, a później ich wydania.